ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice
+48 504 067 898 krystynahese@yahoo.pl

Kancelaria

TemidaKancelaria adwokacka adwokat Krystyny Hese – Trzaski to kancelaria indywidualna.

W ramach swojej działalności  świadczę pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych.

Jestem uprawniona do występowania przed wszystkimi Sądami, Trybunałami oraz organami administracji rządowej, samorządowej, a także przed innymi organami i podmiotami.

Świadczę pomoc prawną w negocjacjach, przy zawieraniu ugód z bankami i innymi podmiotami gospodarczymi, jak i pomiędzy osobami, czy podmiotami, które w ten sposób chcą uregulować swoje sporne interesy.

Kancelaria obsługuje także osoby zamieszkujące na stałe za granicą, które potrzebują porady, czy też prowadzenia sprawy przed polskimi sądami lub organami.

Od czasu rozpoczęcia samodzielnej działalności w formie Kancelarii Adwokackiej w roku 2006 prowadzę Kancelarię Adwokacką na terenie Katowic. W tym czasie zajmowałam się wiele lat obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego, a oprócz tego od początku zajmuję się obsługą prawną firm – rozumianych jako działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne oraz w formie spółek prawa handlowego oraz pomocą prawną dla klientów indywidualnych.