ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice
slide

Pozew o rozwód – wymogi formalne – jak i co napisać

Jeśli już zapadnie decyzja o rozwodzie koniczne jest napisanie pozwu rozwodowego. Trzeba napisać go w taki sposób, aby zawierał wszystkie wymagane przepisami elementy, a nadto, aby został wniesiony do właściwego Sądu.   Do jakiego Sądu wnosi się pozew?   Pozew o rozwód wnosi się do Sądu Okręgowego ostatniego wspólnego miejsca…

slide

Kiedy można iść do Sądu z pozwem o rozwód? Przesłanki rozwodu.

Aby wytoczyć skuteczny pozew o rozwód, czyli taki, który nie zostanie przez Sąd oddalony, jako przedwczesny, koniczne jest zwrócenie uwagi na to, czy zaistniały przesłanki do rozwodu.   Przesłanki te możemy podzielić na pozytywne i negatywne.   Do pozytywnych przesłanek należą te wymienione w art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego….