ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice

Cennik

Ceny usług Kancelarii ustalane są indywidualnie po wstępnej rozmowie z klientem.
Bazą dla wyceny konkretnej usługi jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie z dalszymi zmianami.

Zapraszam do kontaktu bezpośredniego w drodze telefonicznej lub mailowej.