ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice

USŁUGI PRAWNE

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej oferuję następujące usługi:

 1. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym:
  • udzielanie pisemnych porad, opinii prawnych i ustnych konsultacji
  • przygotowywanie projektów aktów prawnych np.: umów, ugód, regulaminów i innych
  • udział w negocjacjach
  • reprezentacja sądowa, w urzędach i przed organami administracji
  • obsługa spraw pracowniczych
  • rejestracja spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz przygotowywanie dokumentów z tym związanych
 2. Prawo rodzinne i osobowe, w tym sprawy:
  • rozwodowe, separacja
  • alimentacyjne (na dzieci, pomiędzy małżonkami, w razie rozwodu …),
  • o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
  •  związane z władzą rodzicielska
  •  o podział majątku dorobkowego po ustaniu wspólności majątkowej
  • o przysposobienie
  • o ubezwłasnowolnienie
 3. Sprawy spadkowe, w tym sprawy o:
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • zachowek
  • wyjawienie, obalenie testamentu
 4. Sprawy konsumenckie:
  • pomoc w sprawach reklamacyjnych
 5. Obrót nieruchomościami:
  • naruszenie posiadania
  • zasiedzenie
  • ustanowienie drogi koniecznej
  • zniesienie współwłasności
 6. Księgi Wieczyste:
  • Sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywisty stanem prawnym
  • Wpisy i wykreślenia w KW
 7. Inne sprawy cywilne, w tym:
  • Związane z najmem i dzierżawą
  • Sprawy odszkodowawcze (np.: za błędy lekarskie, wypadki, za niesłuszne skazanie, za złe warunki zakwaterowania osadzonych itp.)
  • ochrona dóbr osobistych
 8. Prawo pracy, w tym sprawy o:
  • mobbing
  • przywrócenie do pracy
  • odszkodowanie
  • pomoc w rozwiązaniu umowy o pracę
  • kwestie zakazu konkurencji
 9. Sprawy karne, w tym:
  • sporządzanie doniesień o popełnieniu przestępstwa
  • obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
  • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego
  • sporządzanie i wnoszenie apelacji oraz kasacji do SN
 10. Windykacja wierzytelności, w tym:
  • przygotowanie wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę
  • zastępstwo w sprawach sądowych celem wyegzekwowania należności
  • negocjacje w zakresie zmiany terminu płatności, umorzenia zobowiązania  – spłaty częściowej
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych (komorniczych)
 11. Procesy sądowe:
  • zastępstwo we wszelkiego typu sprawach sądowych w tym negocjacje polubowne
 12. Prawo administracyjne

Obsługa prawna ściśle dopasowana do Państwa potrzeb i możliwości

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka już od dwunastu lat świadczy usługi prawne na najwyższym poziomie. Oferowana obsługa prawna dotyczy Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Obejmuje ona kompleksowe doradztwo, reprezentację i prowadzenie spraw, przygotowywanie pism, w tym wniosków i pozwów, a także windykację wierzytelności. Poniżej znajdą Państwo gotową listę, zawierającą wyszczególnione usługi prawne, które świadczę dla swoich Klientów. Jeżeli mają Państwo problem prawny i w związku z nim szukają osoby, która doradzi co robić oraz wskaże najlepsze wyjście, zachęcam, aby odwiedzić Katowice. Być może jesteście stąd i możecie osobiście przyjść do mojej kancelarii adwokackiej. W razie potrzeby proszę się kontaktować e-mailowo lub telefonicznie, w wielu przypadkach mogę pomóc również na odległość. Gwarantuję, że osobiście zajmę się Państwa sprawą, dokonując profesjonalnej analizy i przedstawiając wszelkie możliwe drogi jakich warto się podjąć, celem rozwiązania problemu.

kancelaria prawna

Świadczę usługi prawne, szyte na miarę oczekiwań moich Klientów

Zapewne zastanawiają się Państwo, dlaczego warto zdecydować się na współpracę z założoną przeze mnie kancelarią adwokacką. W odpowiedzi na to pytanie pragnę podzielić się swoją misją, jaką jest wspieranie osób, zagubionych w gąszczu przepisów prawnych oraz przytłoczonych problemami, na które dobry adwokat zna rozwiązanie. W codziennej pracy kieruję się zdrowym rozsądkiem i wiedzą, zdobywaną przez wiele lat. Dzięki temu potrafię znaleźć złoty środek między dostępnymi metodami a celem. Wyróżnia mnie indywidualne, pełne empatii oraz zrozumienia podejście do prowadzonych spraw. Działam terminowo, sprawując kompleksową opiekę nad Państwa sprawą. Zawsze staram się nawiązać współpracę, bazującą na pozytywnej relacji adwokat – klient. To sprawia, że wszechstronna obsługa prawna którą świadczę, pozwala szybko osiągnąć sukces, co często sprowadza się do wygrania sprawy na drodze pozasądowej. Doskonale znam branżę prawniczą, a co za tym idzie, potrafię w krótkim czasie ocenić, jakie są realne szanse na pomyślne rozstrzygnięcie problemów, z którymi zgłaszają się do mnie Klienci. W zależności od charakteru sprawy, mogę zaoferować optymalnie dopasowane usługi prawne dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Jeśli wśród wyżej wymienionych świadczeń nie znaleźli Państwo usługi, która Was interesuje, proszę o kontakt telefoniczny. Prawdopodobnie będę w stanie doradzić i podpowiedzieć, co dalej. Moja kancelaria prawnicza jest otwarta dla wszystkich, z dużym naciskiem na osoby zamieszkujące Katowice i okoliczne miasta – to tutaj mieści się biuro, do którego zapraszam interesantów po wcześniejszym umówieniu się przez telefon. Dołożę wszelkich starań, aby zaoferowana Państwu obsługa prawna była na możliwie najwyższym poziomie i pozwoliła Wam w krótkim czasie uporać się z trudną sytuacją, z jaką przyszło się Wam zmierzyć.