ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice

USŁUGI PRAWNE

W ramach prowadzonej przeze mnie Kancelarii Adwokackiej ofertuję następujące usługi:

 1. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym:
  • udzielanie pisemnych porad, opinii prawnych i ustnych konsultacji
  • przygotowywanie projektów aktów prawnych np.: umów, ugód, regulaminów i innych
  • udział w negocjacjach
  • reprezentacja sądowa, w urzędach i przed organami administracji
  • obsługa spraw pracowniczych
  • rejestracja spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz przygotowywanie dokumentów z tym związanych
 2. Prawo rodzinne i osobowe, w tym sprawy:
  • rozwodowe, separacja
  • alimentacyjne (na dzieci, pomiędzy małżonkami, w razie rozwodu …),
  • o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
  •  związane z władzą rodzicielska
  •  o podział majątku dorobkowego po ustaniu wspólności majątkowej
  • o przysposobienie
  • o ubezwłasnowolnienie
 3. Sprawy spadkowe, w tym sprawy o:
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • dział spadku
  • zachowek
  • wyjawienie, obalenie testamentu
 4. Sprawy konsumenckie:
  • pomoc w sprawach reklamacyjnych
 5. Obrót nieruchomościami:
  • naruszenie posiadania
  • zasiedzenie
  • ustanowienie drogi koniecznej
  • zniesienie współwłasności
 6. Księgi Wieczyste:
  • Sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywisty stanem prawnym
  • Wpisy i wykreślenia w KW
 7. Inne sprawy cywilne, w tym:
  • Związane z najmem i dzierżawą
  • Sprawy odszkodowawcze (np.: za błędy lekarskie, wypadki, za niesłuszne skazanie, za złe warunki zakwaterowania osadzonych itp.)
  • ochrona dóbr osobistych
 8. Prawo pracy, w tym sprawy o:
  • mobbing
  • przywrócenie do pracy
  • odszkodowanie
  • pomoc w rozwiązaniu umowy o pracę
  • kwestie zakazu konkurencji
 9. Sprawy karne, w tym:
  • sporządzanie doniesień o popełnieniu przestępstwa
  • obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem
  • występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego
  • sporządzanie i wnoszenie apelacji oraz kasacji do SN
 10. Windykacja wierzytelności, w tym:
  • przygotowanie wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę
  • zastępstwo w sprawach sądowych celem wyegzekwowania należności
  • negocjacje w zakresie zmiany terminu płatności, umorzenia zobowiązania  – spłaty częściowej
  • prowadzenie postępowań egzekucyjnych (komorniczych)
 11. Procesy sądowe:
  • zastępstwo we wszelkiego typu sprawach sądowych w tym negocjacje polubowne
 12. Prawo administracyjne

Obsługa prawna ściśle dopasowana do Państwa potrzeb i możliwości

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Adwokacka już od dwunastu lat świadczy usługi prawne na najwyższym poziomie. Oferowana obsługa prawna dotyczy Klientów indywidualnych oraz biznesowych. Obejmuje ona kompleksowe doradztwo, reprezentację i prowadzenie spraw, przygotowywanie pism, w tym wniosków i pozwów, a także windykację wierzytelności. Poniżej znajdą Państwo gotową listę, zawierającą wyszczególnione usługi prawne, które świadczę dla swoich Klientów. Jeżeli mają Państwo problem prawny i w związku z nim szukają osoby, która doradzi co robić oraz wskaże najlepsze wyjście, zachęcam, aby odwiedzić Katowice. Być może jesteście stąd i możecie osobiście przyjść do mojej kancelarii adwokackiej. W razie potrzeby proszę się kontaktować e-mailowo lub telefonicznie, w wielu przypadkach mogę pomóc również na odległość. Gwarantuję, że osobiście zajmę się Państwa sprawą, dokonując profesjonalnej analizy i przedstawiając wszelkie możliwe drogi jakich warto się podjąć, celem rozwiązania problemu.

Świadczę usługi prawne, szyte na miarę oczekiwań moich Klientów

Zapewne zastanawiają się Państwo, dlaczego warto zdecydować się na współpracę z założoną przeze mnie kancelarią adwokacką. W odpowiedzi na to pytanie pragnę podzielić się swoją misją, jaką jest wspieranie osób, zagubionych w gąszczu przepisów prawnych oraz przytłoczonych problemami, na które dobry adwokat zna rozwiązanie. W codziennej pracy kieruję się zdrowym rozsądkiem i wiedzą, zdobywaną przez wiele lat. Dzięki temu potrafię znaleźć złoty środek między dostępnymi metodami a celem. Wyróżnia mnie indywidualne, pełne empatii oraz zrozumienia podejście do prowadzonych spraw. Działam terminowo, sprawując kompleksową opiekę nad Państwa sprawą. Zawsze staram się nawiązać współpracę, bazującą na pozytywnej relacji adwokat – klient. To sprawia, że wszechstronna obsługa prawna którą świadczę, pozwala szybko osiągnąć sukces, co często sprowadza się do wygrania sprawy na drodze pozasądowej. Doskonale znam branżę prawniczą, a co za tym idzie, potrafię w krótkim czasie ocenić, jakie są realne szanse na pomyślne rozstrzygnięcie problemów, z którymi zgłaszają się do mnie Klienci. W zależności od charakteru sprawy, mogę zaoferować optymalnie dopasowane usługi prawne dla podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Jeśli wśród wyżej wymienionych świadczeń nie znaleźli Państwo usługi, która Was interesuje, proszę o kontakt telefoniczny. Prawdopodobnie będę w stanie doradzić i podpowiedzieć, co dalej. Moja kancelaria prawnicza jest otwarta dla wszystkich, z dużym naciskiem na osoby zamieszkujące Katowice i okoliczne miasta – to tutaj mieści się biuro, do którego zapraszam interesantów po wcześniejszym umówieniu się przez telefon. Dołożę wszelkich starań, aby zaoferowana Państwu obsługa prawna była na możliwie najwyższym poziomie i pozwoliła Wam w krótkim czasie uporać się z trudną sytuacją, z jaką przyszło się Wam zmierzyć.