ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice

Kiedy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dobrym wyborem?

05 adwokat hese upadłość konsumencka

W ostatnim czasie coraz więcej słyszy się na temat upadłości konsumenckiej, która jest ogłaszana przez osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Co daje skorzystanie z prawa do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej oraz czy to rozwiązanie jest korzystne w każdym przypadku? Między innymi na powyższe pytania odpowiadam w poniższym wpisie. Zapraszam do lektury.

Upadłość konsumencka sposobem na wyjście ze spirali zadłużenia

Postępowanie sądowe dotyczące upadłości konsumenckiej to procedura, przeprowadzana przez Sąd Upadłościowy. Jej celem jest oddłużenie osoby fizycznej, która z różnych przyczyn stała się niewypłacalna. Co ważne, konieczny jest tak zwany niezawiniony charakter długów. Oznacza to, że bankructwo musi wynikać z nieświadomych działań, a nie na przykład zaciągania kolejnych zobowiązań ze świadomością, że nie będziemy mogli ich spłacić.

Dłużnicy, niebędący w stanie samodzielnie uregulować należności, mają prawo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po ich stronie leży przy tym obowiązek wykazania, że są oni niewypłacalni. Tylko wtedy Sąd uzna, iż w danym przypadku egzekucja komornicza nie przyniesie skutku i pozytywnie rozpatrzy wniosek. Trzeba jednak zaznaczyć, że zdecydowanie się na ten radykalny krok w kierunku oddłużenia jest ściśle związany z utratą majątku. Umorzenie całości zadłużenia lub części długów idzie więc w parze z likwidacją posiadanego majątku, który zostanie wykorzystany do zaspokojenia roszczeń wierzycieli.

Ile kosztuje postępowanie upadłościowe i czy to zawsze dobre wyjście?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie wiąże się z dużymi kosztami. Osoba decydująca się na takie rozwiązanie musi zapłacić 30 zł za złożenie wniosku, a koszty postępowania najczęściej zostają pokryte przez Skarb Państwa. Lecz zanim zdecydujemy się na ten krok musimy być pewni, że to najlepsze wyjście w naszej sytuacji. W tym celu warto skonsultować się z prawnikiem. Dobry adwokat przeanalizuje sprawę i podpowie, czy postępowanie upadłościowe jest zasadne.

Skorzystanie z prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej opłaca się wtedy, gdy długi są naprawdę duże – mowa o kwotach rzędu 80 tysięcy złotych. Przy mniejszych zadłużeniach postępowanie rzadko kiedy będzie korzystne. Trzeba bowiem uwzględnić też takie czynniki, jak plan spłaty długów, wyznaczany nawet na trzy lata. Na koniec warto wspomnieć, iż upadłość konsumencka nie zwalnia bankruta z obowiązku płacenia alimentów czy rent odszkodowawczych, jeśli takie zostały zasądzone. Jeśli więc rozważają Państwo ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zachęcam do kontaktu – wspólnie znajdziemy najkorzystniejsze rozwiązanie Państwa problemów.