ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice

Pomoc Kancelarii Adwokackiej w likwidacji spółki z o.o. Dowiedz się więcej!

3. adwokat-hese.pl cont. wew. 3z3

W przypadku ustania bytu prawnego sp. z o.o., czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy przeprowadzić odpowiednie czynności likwidacyjne. Aby zakończyć interesy i w prawidłowy sposób rozwiązać spółkę, przedsiębiorca musi dopełnić licznych formalności. Najlepiej, gdy skorzysta on z pomocy prawnej. Dlaczego? Odpowiadamy poniżej.

Prawnik dobrze zna procedurę postępowania likwidacyjnego spółki

Kiedy działalność prowadzona pod postacią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie przynosi oczekiwanych zysków lub nie przebiega zgodnie z początkowymi założeniami, wielu przedsiębiorców decyduje się na jej zakończenie. Jednak wykreślenie spółki z o.o. z rejestru nie jest rzeczą prostą – niemal w każdym przypadku konieczne okazuje się przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego. Osoba, która na co dzień nie ma styczności z przepisami prawa spółek, może bardzo łatwo zgubić się w gąszczu obowiązujących regulacji prawnych. Nic więc dziwnego, że chcąc pomyślnie i szybko rozwiązać spółkę z o.o., zainteresowani zgłaszają się do kancelarii adwokackich. W województwie śląskim działa prawnik, który współpracuje z klientami przechodzącymi przez proces likwidacji spółki. Z pomocą mojej Kancelarii w krótkim czasie wygasimy aktywność i upłynnimy majątek Państwa spółki z o.o.

Usługi prawne z zakresu likwidacji spółek to pomoc dużej wagi

Na przygotowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do likwidacji składają się działania, obejmujące różnorodne czynności. Nie mogą być one wykonane w przypadkowej kolejności lub z pominięciem którejś z nich – wszystko to wynika z obowiązujących przepisów. Niedotrzymanie terminów czy niewywiązanie się z obowiązków spoczywających na likwidatorze/ likwidatorach może mieć poważne konsekwencje. W związku z tym, decydując się na otwarcie likwidacji spółki z o.o., warto powierzyć sprawy formalne doświadczonemu prawnikowi. Ten kompleksowo przeprowadzi likwidację: zaczynając od zgromadzenia dokumentacji i wystąpienia do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców – KRS z wnioskiem o wszczęcie postępowania likwidacyjnego w ramach którego, dochodzi do wezwania wierzycieli spółki, przez rozwiązania umów bankowych czy upłynnienia majątku (…), aż po zabezpieczenie wierzytelności i przygotowanie sprawozdania likwidacyjnego. Oczywiście wymienione kroki nie zawierają wszystkich punktów, zawierających się w procedurze likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W rzeczywistości procedura ta jest bardziej zawiła i obejmuje też m. in. takie działania, jak podjęcie stosownych uchwał o likwidacji, a finalnie wniosku o wykreślenie spółki z KRS oraz zgłoszenie zakończenia likwidacji do urzędu skarbowego. Moja Kancelaria Adwokacka wyręczy Państwa we wszelkich czynnościach likwidacyjnych dotyczących spółki. Zapraszam do kontaktu.