ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice

Rodzaje błędów lekarskich i dochodzenie odszkodowania za ich popełnienie

04 - adwokat-hese.pl - kancelaria prawna

Kiedy pacjent zgłasza się do placówki medycznej, oczekuje pomocy na należytym poziomie. Obdarzając lekarza zaufaniem i powierzając mu swoje zdrowie, mamy prawo liczyć na profesjonalizm i fachowe wykorzystanie posiadanej wiedzy. Niestety, sytuacje, gdy specjalista się myli. Pacjent, który dozna szkody w wyniku błędu w sztuce lekarskiej, ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Ma on także prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, co jest niezależne od wymiernej szkody. Aby procedura przebiegła sprawnie, konieczne będzie skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej.

Cztery typy błędów medycznych, zagrażających zdrowiu i życiu pacjenta

Nieformalnie można by pokusić się o wyróżnienie 4 rodzajów błędów medyczny wynikających z nieumyślnych działań lekarzy oraz ich zaniechań względem pacjentów.

Na pierwszym miejscu wymienić trzeba błąd decyzyjny, inaczej diagnostyczny. Mówimy o nim wtedy, gdy specjalista nieprawidłowo zdiagnozuje chorego, co może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Błędu tego najczęściej dopuszczają się lekarze, którzy nie zlecają dodatkowych badań, niestarannie przeprowadzają wywiad z pacjentem i lekceważą zgłaszane objawy.

Drugim typem błędu, za który poszkodowany może uzyskać odszkodowanie, jest błąd terapeutyczny. Wiąże się on z wdrożeniem nieodpowiedniego leczenia, wyborem błędnej metody, podaniem złych leków. To równie niebezpieczne dla zdrowia i życia postępowanie, za jakie winnemu można postawić zarzut.

Kolejny błąd w sztuce lekarskiej dotyczy nieodpowiedniej organizacji placówki medycznej, do której zgłasza się pacjent potrzebujący fachowej pomocy. Za tak zwany błąd organizacyjny zwykle odpowiada dyrekcja szpitala, odpowiedzialna za zarządzanie pracą personelu, dostarczenie należytej ilości leków czy sprawnego sprzętu medycznego.

Czwartym, niezwykle ważnym dla omawianego tematu błędem lekarskim jest błąd techniczny. To źle przeprowadzony zabieg, zastosowanie nieodpowiedniej aparatury, wdrożenie leczenia, które zagraża pacjentowi. Błąd tego typu bywa tragiczny w skutkach, gdyż specjalista obierający złą metodę leczenia, z łatwością może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci leczonej osoby.

Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę, wyrządzoną przez lekarza?

Niezależnie od rodzaju popełnionego błędu lekarskiego pacjent, który został poszkodowany, może wystąpić o należną mu rekompensatę. W tym celu warto znaleźć zaufanego prawnika, bowiem wyłącznie doświadczony w branży specjalista będzie potrafił szybko doprowadzić sprawę do finału, korzystnego dla klienta. Odpowiednim miejscem, do jakiego należy się zgłosić w takiej sytuacji, jest kancelaria prawna. Trzeba przy tym zaznaczyć, że im wcześniej rozpoczniemy dochodzenie świadczeń odszkodowawczych, tym lepiej. Pacjent poszkodowany przez błąd medyczny zgodnie z obowiązującym prawem ma tylko 3 lata na walkę o rekompensatę. Czas ten liczymy od dnia, w którym ofiara błędu lekarza dowiedziała się o szkodzie. Z moim wsparciem uzyskają Państwo godne odszkodowanie za doznaną szkodę. Jeśli potrzebują Państwo pomocy prawnej, zapraszam do kontaktu i po poradę.