ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice

Rozwód

zdjęcia rozwód

 

I.  Rozwód – wprowadzenie

 

Kiedy skorzystać z pomocy prawnika przy rozwodzie lub separacji.

 

 

W sytuacji, gdy rozwód lub separacja staje się koniecznością, warto je przeprowadzić sprawnie i w sposób jak najmniej dolegliwy dla małżonków, a w szczególności dla dzieci.

 

Są sytuacje kiedy małżonkowie nie mają dzieci lub też dzieci są dorosłe, a kwestie winy, czy też alimentów nie są sporne pomiędzy stronami, wówczas przeprowadzenie rozwodu nie nastręcza z reguły trudności i można zrezygnować z reprezentacji przez adwokata. Są też sytuacje, gdy strony pokierowane poradą prawną są w stanie samodzielnie uczestniczyć w postępowaniu sądowym.

 

Jednak jeśli istnieją poważne kwestie sporne, czy to w kwestii winy, czy władzy rodzicielskiej lub też alimentów, pomoc prawnika może się okazać niezbędna. Uregulowanie bowiem kwestii związanych z dziećmi, czy alimentami, a zatem spraw finansowych ma z reguły fundamentalne znaczenie dla małżonków.

 

Z doświadczenia muszę podkreślić, że stres związany z przebywaniem w Sądzie, a zwłaszcza z uczestniczeniem w rozprawach, gdzie procedowane i omawiane są sprawy, czy to intymne – bo takie przecież są kwestie pożycia pomiędzy małżonkami – czy też kwestie tak ważne jak te dotyczące dzieci i finansów, które zdeterminują życie stron na najbliższe lata, jest ogromny. Nawet dobrze przygotowana strona, zupełnie pewna swoich racji w zaciszu Kancelarii, czy w po prostu przed wejściem do Sądu, czuje się często zgubiona. Zapomina o wielu rzeczach, które chciała podnieść, czy też, o które chciała zawnioskować. Łatwo wówczas o poczucie frustracji w związku z przebiegiem określonej rozprawy. Można też zaprzepaścić określone wnioski, nie zgłaszając ich precyzyjnie, czy też we właściwym momencie lub nie zgłaszając ich wcale, bowiem stronom nieustannie wydaje się, że Sąd może sobie sam przecież powołać jakieś dowody, jeśli ma wątpliwości.

 

W przypadku rozwodów, które nie są objęte zupełnym porozumieniem stron, a Sąd nie będzie orzekał o np. dzieciach tj. o władzy rodzicielskiej, czy alimentach na dzieci, czy na jednego z małżonków albo też o winie, wystarczające może się okazać działanie na podstawie porady prawnika i to zawsze polecam. To pozwala stronie iść spokojnie do Sądu, wiedzieć czego ma się spodziewać i co ją może spotkać, a także to, jak długo potrwać może proces.

 

W pozostałych wypadkach, gdy są sporne wyżej wymienione kwestie, dla stron najkorzystniejsza jest reprezentacja przez adwokata, który na bieżąco czuwa nad przebiegiem procesu, wskazuje stronie co może być przydatne i jakie wnioski należy składać oraz kiedy dla poparcia jej twierdzeń. Co najważniejsze prawnik wskaże stronie co w istocie procesowo ma znaczenie. Często spotykam się z sytuacja, kiedy storna koniecznie chce opowiedzieć Sądowi o określonych zdarzeniach, czy okolicznościach, bowiem w jej ocenie maja one zasadnicze znaczenia. Jednak często strona ocenia wartość tych twierdzeń emocjonalnie, natomiast procesowo nie mają one w ogóle znaczenia, bądź absolutnie nie takie, jakie jej przypisuje strona. Zaś o kwestiach, które są ważkie, które w faktycznie przekładają się procesowo, strona nie ma pojęcia i nie podniosła by ich w ogóle.

Dodatkowo często osoby, które planują rozwód lub separacją lub też uczestniczą w postępowaniu sądowym w związku z rozwodem lub separacją, przechodzą ciężkie i nierzadko dramatyczne chwile w życiu. Potrzebują nie tylko merytorycznej, fachowej pomocy, ale też ludzkiego zrozumienia. Często ludzie przychodząc do prawnika odsłaniają rąbek swojego życia, w tym życia intymnego, mówią o prywatnych sprawach, często też potrzebują się „wygadać”. Dlatego też ważne jest współpracowanie z prawnikiem, który ma ciepłe i wyrozumiale podejście, i który lubi i chce pracować z ludźmi, chce im poświęcić czas, znacznie więcej czasu, niż wymaga przegotowanie pisma do Sądu, czy też udzielenie rzeczowej porady.

 

Tyle tytułem wprowadzenia. W kolejnych postach chcę napisać, kontynuując tematykę rozwodu m.in. o różnicy pomiędzy rozwodem i separacją, przesłankami rozwodu i separacji, omówić kwestię winy w rozwodzie i separacji, kwestię alimentów tak na małżonka, jak i na dziecko oraz kwestię władzy rodzicielskiej, w tym opiekę naprzemienną.