ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice

Kiedy sprawa mandatowa trafia do Sądu – co dalej?

2. adwokat-hese.pl cont. wew. 2z3

Osoba, którą schwytano podczas popełniania wykroczenia lub uznano za winną danego czynu, może zostać ukarana poprzez nałożenie na nią mandatu karnego. Wysokość grzywny zależy od charakteru wykroczenia, co jest ujęte w aktualnym tzw. taryfikatorze mandatów. Każdy, kto został uznany za sprawcę zdarzenia i nie czuje się winnym, ma prawo do odmowy przyjęcia mandatu. Wówczas sprawa trafia do Sądu, gdzie zostanie wyjaśniona w toku postępowania. Jak to wygląda w praktyce?

Nieprzyjęcie mandatu popularną drogą obrony

Coraz częściej słyszy się o sytuacjach, kiedy funkcjonariusz Policji lub Straży Miejskiej wystawia mandat karny za wykroczenie i spotyka się z odmową jego przyjęcia i podpisania. Takie zachowanie wynika z przekonania osoby uznanej za winną o swojej niewinności. Zależnie od okoliczności sprawy, skorzystanie z prawa do odmowy przyjęcia mandatu może się opłacić, choć oczywiście nie zawsze tak się dzieje. Należy stanowczo podkreślić, że nie przyjmując grzywny automatycznie kierujemy postępowanie na drogę sądową. Dla niektórych to korzystny sposób obrony, pod warunkiem, że są oni w pełni przekonani o braku swojej winy w zdarzeniu. Jak wygląda procedura w przypadku odmowy, o której mowa?

Postępowanie mandatowe i pomoc Kancelarii Adwokackiej

Kiedy osoba na którą nałożono mandat odmawia jego przyjęcia, pierwszym krokiem jest przygotowanie przez funkcjonariusza wniosku o ukaranie. Pismo to składa się do Sądu Rejonowego odpowiedniego dla miejsca, w którym doszło do popełnienia wykroczenia. Wniosek zawiera opis okoliczności zdarzenia, informację o odmowie przyjęcia mandatu karnego oraz przyczyny odmowy, jeśli są one znane funkcjonariuszowi.

Jednak kwestionowanie faktu popełnienia wykroczenia za które nałożono mandat nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Aby być pewnym, że wszystkie okoliczności zostaną wskazane, a Sąd w toku postępowania wyda korzystny dla nas wyrok, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Może nim być radca prawny Katowice z renomowanej kancelarii. W ramach wsparcia natury prawnej, jakie oferuję w prowadzonej przez siebie Kancelarii Adwokackiej Krystyna Hese-Trzaska, można otrzymać pomoc w prowadzeniu postępowań mandatowych. Jako profesjonalistka, dopilnuję terminów i zajmę się Państwa reprezentacją przed Sądem. Mając mnie u swojego boku, nie muszą się Państwo niczego obawiać. W miarę możliwości zbiorę dowody i wykażę uchybienia przemawiające na Państwa korzyść. Następnie przedstawię je, udowadniając przed Sądem, że decyzja o nieprzyjęciu mandatu była w 100% słuszna. Zapraszam po poradę prawną!