ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice
slide

Kiedy można iść do Sądu z pozwem o rozwód? Przesłanki rozwodu.

Aby wytoczyć skuteczny pozew o rozwód, czyli taki, który nie zostanie przez Sąd oddalony, jako przedwczesny, koniczne jest zwrócenie uwagi na to, czy zaistniały przesłanki do rozwodu.   Przesłanki te możemy podzielić na pozytywne i negatywne.   Do pozytywnych przesłanek należą te wymienione w art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego….