ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice
study-2746004_1920

Odpowiedź na pozew

Pozwany otrzymuje odpis pozwu z Sądu i z reguły w ten sposób dowiaduje się, o tym, że sprawa zawisła przed Sądem i o treści powództwa. Sąd z reguły zobowiązuje pozwanego do wniesienia w określonym terminie odpowiedzi na pozew.   W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany może przedstawić swoje stanowisko w…

slide

Kiedy można iść do Sądu z pozwem o rozwód? Przesłanki rozwodu.

Aby wytoczyć skuteczny pozew o rozwód, czyli taki, który nie zostanie przez Sąd oddalony, jako przedwczesny, koniczne jest zwrócenie uwagi na to, czy zaistniały przesłanki do rozwodu.   Przesłanki te możemy podzielić na pozytywne i negatywne.   Do pozytywnych przesłanek należą te wymienione w art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego….

slide

Rozwód

  I.  Rozwód – wprowadzenie   Kiedy skorzystać z pomocy prawnika przy rozwodzie lub separacji.     W sytuacji, gdy rozwód lub separacja staje się koniecznością, warto je przeprowadzić sprawnie i w sposób jak najmniej dolegliwy dla małżonków, a w szczególności dla dzieci.   Są sytuacje kiedy małżonkowie nie mają…