ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice
study-2746004_1920

Odpowiedź na pozew

Pozwany otrzymuje odpis pozwu z Sądu i z reguły w ten sposób dowiaduje się, o tym, że sprawa zawisła przed Sądem i o treści powództwa. Sąd z reguły zobowiązuje pozwanego do wniesienia w określonym terminie odpowiedzi na pozew.   W odpowiedzi na pozew rozwodowy pozwany może przedstawić swoje stanowisko w…