ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice

To warto wiedzieć o naruszeniu należytej staranności przez lekarza

06 - adwokat-hese.pl - pomoc prawna Katowice

Współczesna medycyna z jednej strony zaskakuje możliwościami, z drugiej szokuje niezrozumiałymi działaniami na niekorzyść pacjentów. Te winny być obiektywnie oceniane. Kiedy zostanie wykazane, że popełnione czyny wynikały z niezachowania należytej staranności, poszkodowany może ubiegać się o rekompensatę za postępowanie, niezgodne z wiedzą medyczną specjalisty. W jakich okolicznościach mówimy o powstaniu odpowiedzialności prawnej lekarza, czym jest należyta staranność i z czyją pomocą uzyskamy najwyższe odszkodowanie za doznaną szkodę?

Wiele zależy od konsekwencji nieprawidłowego postępowania

Praca na stanowisku lekarza jest ściśle związana z odpowiedzialnością prawną, do której zaliczamy kolejno: karną, cywilną oraz dyscyplinarną. Odpowiedzialność ta powinna być rozumiana jako sankcje, konsekwencje dotyczące wystąpienia niekorzystnego stanu rzeczy. Lekarz odpowiada zatem za szkodę, która powstała z jego winy. Tu trzeba wspomnieć o tak zwanej należytej staranności, zobowiązującej medyka do wykonywania swojej pracy sumiennie, dokładnie, terminowo oraz zgodnie z posiadaną przez siebie wiedzą. Przykładem naruszenia należytej staranności może być niedokładne udokumentowanie pobytu pacjenta w szpitalu, nieprzeprowadzenie koniecznych badań, powierzchowne monitorowanie stanu chorego. Jeśli w wyniku podobnych działań pacjent dozna uszczerbku na zdrowiu, przysługuje mu prawo do wniesienia roszczeń o świadczenie odszkodowawcze. Im poważniejszy wpływ na zdrowie oraz życie poszkodowanego, tym wysokość przyznanego mu odszkodowania będzie wyższa.

Kto przeprowadzi poszkodowanego przez postępowanie odszkodowawcze?

Gdy doszło do naruszenia należytej staranności przez lekarza, trzeba ustalić przed Sądem odpowiedzialność prawną pozwanego. Tylko w ten sposób Sąd uzna go za winnego i przyzna pacjentowi odszkodowanie za doznaną szkodę. Droga do wydania korzystnej decyzji jest pełna niebezpiecznych zakrętów, na których dobrze odnajdzie się wyłącznie doświadczony prawnik. W mojej Kancelarii Adwokackiej czeka na Państwa pomoc prawna. Reprezentuję byłych pacjentów, którzy zarzucają lekarzom błędy medyczne i naruszenie należytej staranności. Dzięki determinacji oraz profesjonalnemu podejściu do każdej sprawy, udało mi się uzyskać godne odszkodowania dla wielu Klientów. Jeżeli zostali Państwo poszkodowani przez lekarza, oferuję pomoc prawną – przeanalizuję Waszą sytuację i ocenię, jakie są szanse na uzyskanie odszkodowania w danym przypadku. Zachęcam do kontaktu osoby zamieszkujące nie tylko Katowice, ale również inne rejony Polski. W mojej Kancelarii dobro Klienta jest zawsze stawiane na pierwszym miejscu. Zapraszam.