ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice

WSPÓŁPRACA Z PZU Pomoc S.A.

Moja Kancelaria współpracuje z PZU Pomoc SA w Warszawie, stąd też osoby korzystające z ubezpieczenia w zakresie usług prawnych, mogą korzystać z usług Kancelarii.