ul. J. Lompy 2/6, 40-040 Katowice

Błąd w sztuce lekarskiej a znaczenie opinii biegłego lekarza

1. adwokat-hese.pl cont. wew. 1z3

Mimo, że w Polsce medycyna rozwija się w dość szybkim tempie, każdego dnia mają miejsce sytuacje, naruszające prawa pacjentów. Nieprawidłowe postępowanie personelu medycznego lub lekarza, w wyniku którego osoba licząca na pomoc zostaje poszkodowana, jest błędem, za który należy się rekompensata. Zanim jednak Sąd nakaże wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia, konieczne będzie przedstawienie mu zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłego lekarza. Poniżej poruszam temat wagi opinii wystawianych przez biegłych sądowych w sprawach o błąd medyczny.

Postępowanie odszkodowawcze z tytułu błędu lekarskiego

Kiedy pacjent placówki medycznej zostaje pokrzywdzony przez nieodpowiednie działanie albo brak działania lekarza, mowa o błędzie w sztuce lekarskiej. Jest to zdarzenie, które ma niemały wpływ na dalsze życie poszkodowanego – nierzadko wiąże się z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. W wielu przypadkach można go uniknąć, na przykład przez przeprowadzenie dokładniejszego badania, zlecenie dodatkowych badań, szybszą reakcję, a w skrajnych wypadkach przez kilkukrotne przeliczenie narzędzi po operacji.

Gdy zamiast profesjonalnej opieki lekarskiej, pacjent dozna szkody, a jego zdrowie się pogorszy albo zostanie narażony na zbędne cierpienia, przysługuje mu prawo do walki o odszkodowanie za błąd medyczny, względnie może domagać się zadośćuczynienia. Jednak droga do jego otrzymania jest złożona i wymaga determinacji. Doświadczony adwokat podejmie się prowadzenia sprawy odszkodowawczej. Trzeba mieć przy tym na uwadze, że samo skompletowanie i dostarczenie dokumentacji może być dla Sądu niewystarczające. Wówczas skorzysta on z opinii biegłego. Dlaczego ten środek odgrywa tak istotną rolę w reprezentowaniu pacjenta, który utracił zdrowie przez błąd w sztuce lekarskiej? Odpowiadam w dalszej części wpisu.

Powołanie biegłego może być kluczowe dla sprawy o odszkodowanie

Biegły lekarz to ekspert w swojej dziedzinie. Jego zadaniem jest bezstronne przeanalizowanie danej sprawy i wydanie profesjonalnej opinii, bazującej na dostarczonych mu materiałach. Ocenia on między innymi to, w jakim stopniu zdrowie pacjenta ubiegającego się o odszkodowanie zostało naruszone oraz czy uszczerbek wynikał z błędu popełnionego przez personel medyczny. Biegłego lekarza lub zespół biegłych powołuje Sąd (zwykle na wniosek strony postępowania). W razie dalszych wątpliwości, możliwe jest zasięgnięcie opinii innego biegłego lekarza, jak również zespołu lekarzy. Wydawany następnie wyrok z reguły uwzględnia wnioski opinii. Wyniki ekspertyzy mają zatem ogromne znaczenie dla sprawy – gdy Sąd ma wątpliwości, biegły sądowy dostarcza argumentów, które mają wpływ na rozstrzygnięcie postępowania.

W mojej Kancelarii Adwokackiej uzyskają Państwo pomoc w przejściu przez proces cywilny o odszkodowanie za błąd lekarski, jak i o zadośćuczynienie za doznaną w związku z nim krzywdę. Jeśli zajdzie taka potrzeba, powołam biegłego lekarza i wspólnie wykażemy, że ucierpieli Państwo wskutek nieprawidłowego działania lekarzy, ewentualnie dalszego zespołu medycznego. Jeżeli istnieje choćby podejrzenie, że są Państwo ofiarą błędu w sztuce lekarskiej, nie można tego lekceważyć. Osobiście przeanalizuję Waszą sprawę i wskażę najlepsze rozwiązanie. Zapraszam do kontaktu.